AI policy

AI-policy

Som vi kender det fra Spider-Man: "With great power comes great responsibility". Når du bruger TekstGuru, accepterer du at holde det inden for rammerne af gode, lødige emner, og at du ikke genererer tekst, der vedrører et af underpunkterne nedenfor.

Al tekst bliver automatisk scannet (test evt. din tekst her, før du bruger et værktøj, hvis du er i tvivl), og ved gentagende forseelser forbeholder vi os retten til at spærre din konto.

Vi er i en ny og spændende guldalder, så lad os navigere igennem den ansvarligt

Vi forbyder, at brugere bevidst genererer følgende kategorier af indhold 👇

  • Had: Indhold, der udtrykker, tilskynder til eller fremmer had.
  • Chikane: Indhold, der har til hensigt at chikanere, true eller mobbe en person.
  • Vold: Indhold, der promoverer eller glorificerer vold eller hylder andres lidelse eller ydmygelse.
  • Selvskade: Indhold, der promoverer, opmuntrer til eller skildrer selvskadende handlinger, såsom selvmord, 'cutting' og spiseforstyrrelser.
  • Seksuelt: Indhold, der er beregnet til at vække seksuel ophidselse, såsom beskrivelsen af seksuel aktivitet, eller som promoverer seksuelle tjenester (undtagen seksualundervisning og wellness)
  • Politisk: Indhold, der forsøger at påvirke den politiske process eller bruges til valgkampagner.
  • Spam: Uopfordret masseindhold af enhver slags.
  • Vildledning: Indhold, der er falsk eller vildledende, såsom forsøg på at bedrage enkeltpersoner eller sprede desinformation.
  • Malware: Indhold, der forsøger at generere ransomware, keyloggere, vira eller anden software, der er beregnet til at påføre en vis grad af skade.